Sammandrag

Företaget lät nyligen bygga en ny huvudkontorsanlägging i Portsmouth, England som består av en kontorsbyggnad på 7 000 kvadratmeter och en intilliggande byggnad på 3 250 kvadratmeter. Med tanke på det verksamhetskritiska arbete som utförs på Raymarines huvudkontor krävdes högsta möjliga säkerhetsnivå på hela anläggningen.

Tillhandahållen lösning

  • Det system som levererades till Raymarines nya huvudkontor består av Grantas passerkontrollsystem på alla externa dörrar och viktiga interna dörrar i båda byggnaderna, samt ett videosystem som ger hela anläggningen omfattande täckning.
  • Passerkontrollsystemet och videosystemet är nära integrerade. Passerkontrollsystemet kan till exempel programmeras så att avläsaren aktiveras när en person närmar sig en dörr. Videokameran vrids då automatiskt så att den kan spela in personen vid dörren.
  • Integrationen mellan systemen har även visat sig bidra till en säkrare arbetsmiljö. När passerkontrollsystemet till exempel upptäcker att en person går ut genom en dörr som leder till taket övervakar en videokamera personen tills han eller hon går tillbaka in i byggnaden. Detta hjälper Raymarine att övervaka personer som arbetar på potentiellt farliga platser. 
  • Grantas passerkontrollsystem har närhetsläsare som används tillsammans med Mifare-smartkort. Dessa kort valdes för att framtidssäkra systemet, då de har stöd för ytterligare funktioner, som att fungera som betalkort till varuautomater på anläggningen.

Installatör

Network Security and Fire är baserat i Hampshire och grundades 1994. Företaget har uppnått NSI Gold-status för video, inbrottslarm, brandlarm och passerkontroll. Besök: www.networksecurity.co.uk.