Sammandrag

Systemet måste inte bara klara extern säkerhet, som infarter och ingångar till fastigheten, utan även insidan för att säkerställa att inventarier och möbler inte används fel.

Tillhandahållen lösning

  • De externa delarna skyddas genom PIR-stråldetektorer kopplade till videoinstallationen. Om en stråle bryts vrids en videokamera automatiskt till störningsområdet och en larmsignal skickas återigen till kontrollpanelen.
  • Videoinstallationen använder i hög grad Vanderbilt "speed domes" fullt funktionella domekameror som är diskreta och kombinerar fjärrfunktioner för panorering och vridning med 26x zoom så att man noga kan undersöka områden av intresse. 
  • Alla bilder som tas av videosystemet spelas automatiskt in av Eventys DVR-enheter med hög kapacitet, så att de lätt kan granskas vid behov. 
  • Lägenhetsdörrarna har nyckellösa åtkomstsystem som fungerar med smarta kort. Med detta upplägg är det lätt att ge de boende en hög säkerhet. Smarta kort som försvinner eller tillhör boende som har lämnat det skyddade boendet kan omedelbart raderas från systemet. 
  • Lägenheternas fönster har sensorer som övervakar öppningsgrad. Om fönstren öppnas tillräckligt mycket för att en inkräktare skulle kunna ta sig in skickas ett larm till huvudkontrollpanelen som uppmärksammar personalen på behovet av vidare undersökning.

Installatör

T G Baker Limited är ett företag med över 30 års erfarenhet av kameraövervakning, åtkomstkontroll och intrångsdetektering. Besök: www.tgbaker.com.