Sammandrag

Videosystemet som behövdes för att hjälpa till att hitta och hantera fel, olyckor och andra incidenter på en del av vägen där trafiken leds in i mötande körfält under en längre tid på grund av omfattande vägarbeten.

Tillhandahållen lösning

  • Installationen har 30 kameror som övervakade trafikflödet på vägen, alla PTZ-domekameror från Vanderbilt.
  • Alla kameror har digitala gränssnitt och anslutning till projektets kontrollrum via optiska singelmode-fiberanslutningar. Det är inte bara lätt att installera utan ger också utmärkta prestanda. Dessutom är systemet i princip immunt mot effekterna av elektriska störningar.
  • Bilder från kamerorna lagras på en Eventys digital videobandspelare, som också tillhandahålls av Vanderbilt, som spelar in på hårddiskar och lagrar inspelningarna i minst 60 dagar.

Installatör

Serco Group.