Sammandrag

Vanderbilt IP passerkontrollsystem har installerats i Asda-butiker och distributioncenter över hela Storbritannien. Utbyggnaden har redan 500 platser varav alla är nätverksanslutna till Asdas huvudkontor i Leeds.

Tillhandahållen lösning

  • Asda använder sig av Vanderbilts ACTpro 4000-styrenheter för två dörrar, vilka kan byggas ut till att fungera på 16 dörrar via ACTpro-dörrstationer. På så vis kan upp till 250 styrenheter nätverksanslutas via ett datorgränssnitt. Maskinvaran erbjuder lågt bandbredd och automatisk identifiering för enkel installation och underhåll, tillsammans med funktioner såsom tidsinställd anti-passback och räkningsområden.
  • Asdas olika platser använder också Vanderbilts mjukvaruplattform, ACTpro Enterprise, som skiljer på olika användartyper såsom installationsprogram, säkerhetsvakt eller systemadministratör för att hindra oavsiktliga systemändringar.
  • Exempelvis kan en Asda anställd placera sitt MIFARE beröringsfria smartkort på en läsare. Sedan beviljar eller nekar ACTpro Enterprise åtkomst beroende på användarens behörighet som kan definieras av senioritet, jobbprofil, tid på dagen och veckodag.

Installatör: CBES Fire & Security.