Sammandrag

United Drugs ledning ville ha möjligheten att begränsa tillträde till vissa områden under vissa tider på dygnet baserat på den anställdes jobbprofil, samt uppmuntra till goda arbetsrutiner.

Tillhandahållen lösning

  • Programvaruhanteringsplattformen är ACTenterprise, vilken gör det möjligt att tilldela de stränga hierarkiska åtkomstbehörigheter som krävs inom denna sektor.
  • Installatören 911 Security Systems har implementerat närhetsläsare i flera format (ACTpro 1030e- och ACTpro 1040e-modeller) som är både ytmonterade och infällda. 
  • Dörrarna styrs av ACTpro 4000-styrenheter för två dörrar, vilka kan byggas ut till att fungera med sammanlagt 16 dörrar via ACTpro-dörrstationer. Passerkontroll används även på skåp som innehåller material som är känsligt eller har högt egenvärde. 
  • Universell ”anti-passback” innebär att inte ens mellan områden med olika styrenheter är det möjligt att använda ett kort för tillträde om en tilldelad anställd inte har checkat ut. Denna funktion är till för att skydda United Drugs lokaler mot inkräktare och externa hot snarare än som en intern åtgärd.

Installatör

911 Security Systems är en Dublin-baserad installatör som har en stark position inom läkemedelsbranschen och som arbetar med både tillverkare och distributörer. Andra sektorer i deras portfölj är ledande multinationella företag, kritisk nationell infrastruktur till havs och fångvården.