Sammanfattning:

Kunden ville ha en skräddarsydd lösning som gav möjligt att manövrera anläggningarna från en virtuell miljö med återkoppling i realtid.

Lösningar som tillhandahålls:

  1. Installationen ersätter ett äldre system som inte längre var framtidssäkert och som inte tillät kontakt med Toyotas globala databas. Kunden har nu en enhetlig lösning med utskrift av passerkort som en integrerad och kostnadseffektiv lösning som annars hade krävt ett separat system.
  2. I utrustningen ingår ACTpro Mifare1030 smalprofil-läsare både inom- och utomhus. Dessa slim-line-läsare stöder tredje parts smarta kort och nyckelbrickor. De har ett robust polykarbonathölje och kapslingsklass IP67. De är särskilt lämpade för denna typ av projekt där kortet används för flera applikationer inom passerkontroll och HR.
  3. Toyota använder också ACTpro eLock MIFARE Classic. Detta är ett trådlöst dörrlås som innehåller både passagekontroll och öppningsmekanism och alla drivs med batterier. eLocks arbetar med ett ACTpro eLock-hub och upp till 32 lås kan kommunicera över det trådlösa nätverket med varje hub.

Installatörer:

BDI Security Solutions Ltd. har sin bas i Cambridgeshire, och företaget har specialiserat sig på skräddarsydd design och integration vid denna typ av krävande projekt. Företaget levererar passerkontroll, videoövervakning, områdeslarm, vändkors och mekaniska skydd. De är verksamma inom affärsområdena tillverkningsindustri, utbildning (både skolor och universitet), detaljhandel och offentlig sektor. BDI Security Solutions Ltd. utmärker sig när det gäller service och underhåll och har jour-tekniker som det går att nå dygnet runt. De har serviceavtal med fjärrdiagnostik vid många av sina installationer.