Sammandrag

Före uppgraderingen använde Lord’s olika passersystem vilket innebar att man var tvungen att utfärda många olika typer av kort och nyckelringar till de anställda som var tvungna att komma ihåg vilken enhet som fungera med vilken dörrläsare. Denna installation med flera leverantörer gjorde granskningen omöjlig.

Tillhandahållen lösning

  • Lord's Cricket Ground har uppgraderat sitt passersystem till dörrstyrenheter av typen ACTpro IP som används tillsammans med ACTpro MIFARE-läsare.
  • Denna uppgradering gjorde det möjligt för Lord's att konsolidera flera kort som utfärdats till de anställda så att de bara hade ett kort och på så sätt få effektiva rapporter och utnyttja befintliga kablar för att minska kostnader och tekniska störningar under installationen.
  • Internationella konsulter och installatörer på IKT UK installerade ACT nätverkskompatibla styrenheter. Dessa enheter finns installerade på 24 dörrar på företaget och de har ACTpro dörrstyrenheter tillsammans med ACTpro MIFARE 1040 läsare.
  • Styrenheterna är kopplade till byggnadens LAN för att ge en platsomfattande lösning, medan MIFARE-läsarna möjliggör programmering av kort för MCC-personal på systemet med hjälp av ACTWin pro-programvara.

Installatör: ICTS UK.