Uppdraget:

Man vill höja säkerhetsnivån på sina fastigheter i ett företag, kommun eller statlig verksamhet med behov av en multisite-lösning där mindre anläggningar är utplacerade på ett större geografiskt område med krav på hög säkerhet t.ex.: vattenverk, reningsverk och andra skyddsobjekt. 

Den höjda säkerhetsnivån måste dessurom göras till rätt pris och med så lite aktiva apparater som möjligt för att bidra till konstnadseffektivitet och enkelhet i underhåll.

Tillhandahållna lösningar:

Omnis väl utformade system och funktioner som gör att det passar otroligt bra enligt de krav som ställs på ett integrerat säkerhetssystem av hög kvalitet. Omnis är det perfekta valet när det gäller “multisite”-lösning så som i t.ex. vattenverk, reningsverk, elkraftsanläggningar eller där flertalet fastigheter är fördelat över ett större geografiskt område och samtidigt har höga säkerhetskrav. 

Kort och gott, Omnis är en produkt som ombesörjer det totala säkerhetsbehovet till rätt pris.

Så fungerar Omnis på plats:

  1. Omnis kan med sin smarta struktur, hantera ett utrymmes totala säkerhet (både passerkontroll och inbrottslarm) med endast 1st centralenhet, 1 PSU och 1 Manöverpanel/kortläsare.
  2. Till detta kopplas magnetkontakt för dörravkänning, IR-detektor för rörelsedetektering inom utrymmet samt en siren för att signalera larm.
  3. Larm skickas till larmcentral via PC-larmsändaren som är implementerad i Omnis Server, eller via extern larmsändare som kommunicerar direkt med centralenheten.

Slutsats:

Omnis levererar hög säkerhet till rätt pris pga. de låga antalet produkter som krävs per anläggning, samt det faktum att hela säkerhetssystemet är integrerat i en och samma mjukvara såväl som hårdvara!

Med Omnis är det smidigt att hantera stora och komplexa system, t.ex. vem som skall ha och inte skall ha tillgång till anläggningar. Full översikt finns för systemet med hjälp av ”Larmgrafik” som ingår i mjukvaran. 

På detta sätt ser man alla sina siter live i en grafisk presentation.