Sammandrag

Det krävdes hanteringsprogram samt avläsare och styrenheter för att säkra Tevas tillverkningsanläggning i Waterford i Munster, där man hade unika krav på grund av att anläggningen består av flera byggnader.

Tillhandahållen lösning

  • Projektet är ett system i campus-stil som sträcker sig över ett större område, och det är ovanligt på så vis att det har externa samlingsplatser för de olika byggnaderna. Detta innebär att om brandlarmet går i en enstaka byggnad kan brandvakten välja att utföra en samlingsplatskontroll av anställda för bara en av anläggningens komponentbyggnader.
  • Pro-Tech har installerat ACTpro 1030e-närhetsläsare som Tevas personal använder med ACT RFID-nyckelringar. Avläsarna har IP-klassificeringen 67, vilket innebär att de kan monteras både internt och externt på hela anläggningen. Avläsarna fungerar med ACTpro 4000-styrenheter. Hanteringsplattformen är ACTenterprise. 
  • En av anläggningens viktiga aspekter är att det är en mogen installation. Teva har inte haft några problem med produkterna och har dragit fördel av produktutvecklingen i senare versioner samt ACTpro-svitens skalbarhet.

Installatör

Pro-Tech Alarms Ltd