Sammandrag

Videoutrustningen som används måste vara mycket mångsidig eftersom den behöver fungera med olika typer av befintliga kameror, och den behöver också vara skalbar så att kapaciteten lätt och kostnadseffektivt kan utökas när antalet användare ökar.

Tillhandahållen lösning

  • Vectis digitala videobandspelare (HVR-enheter) och Vectis nätverksvideoprogramvara visade sig vara lösningen. Vectis-enheter är utformade med tanke på högupplösta bilder upp till 1080 p, men lämpar sig lika väl för att arbeta med lägre upplösningar från äldre kameror, oavsett om kamerorna ansluts analogt eller använder IP-anslutning.
  • Vectis-enheter har även stöd för ONVIF:s öppna nätverksprotokoll, som nu används av ett brett utbud av videokameratillverkare. Dessa funktioner innebär att Vectis-enheter är kompatibla med nästan alla typer av befintliga kameror och även framtidssäkrade för att klara byte från gamla kameror till moderna HD-enheter. 
  • Både Vectis-enheter och Vectis-programvara använder H.264-videokomprimeringsteknik som använder tillgänglig lagringskapacitet extremt effektivt utan att äventyra bildkvaliteten. Båda erbjuder fullt stöd för IP-anslutning. Detta är nyckeln till att koppla samman användare på hela Isle of Man, som redan har ett gigabit-fiberstamnät, till det centrala kontrollrummet och övervakningen.

Installatör

Eye-Spy Security är den ledande IOM-specialleverantören av system för åtkomstkontroll, video och intrångslarm. Företaget grundades 1997 och har ett gott anseende för sitt omfattande utbud av skyddslösningar för företag och bostäder. Besök: www.eyespysecurity.im.