Sammandrag

Hyresvärdarna har åtagit sig att tillhandahålla den bästa möjliga säkerheten för sina hyresgäster, och de har specificerat en integrerad säkerhetsinstallation som skall kombinera både video och åtkomstkontroll. Entro-systemet valdes inte bara tack vare dess täta integration med videoinstallationer, men också eftersom det ger nästan obegränsad flexibilitet för att klara förändringar beroende på slutanvändarnas krav, och eftersom det kombinerar exklusiv prestanda och funktioner med mycket konkurrenskraftiga priser.

Tillhandahållen lösning

  • Entro-installationen fungerar tillsammans med en videoinstallation, som också tillhandahålls också av Quantum (UK) Ltd, som baserats på Vanderbilts digitala videoinspelare och diskreta speed dome-kameror.
  • Den nära integreringen mellan passersystemet och videosystemen används för att öka den övergripande effektiviteten för att till exempel justera så att bildfrekvensen i en videoinspelning ökas automatiskt i ett område där ett försök till obehörig åtkomst görs.
  • Möjlighet finns även för videosystemet att automatiskt rikta PTZ-kameror (pan-tilt-zoom) mot specifika områden som identifierats av passersystemet som ett område som är värt att inspektera närmare.

Installatör: Quantum (Reino Unido) Ltd.