Sammandrag

Atkins flyttade in i ett nytt regionalt 9 000 m2 stort huvudkontor med fyra våningar i Bristol, England. Kraven omfattade systemskalbarhet, dubbel kortpresentation, fri åtkomst till vissa dörrar vid specifika tidpunkter och möjlighet att skapa anpassade säkerhetspass för både personal och besökare.

Tillhandahållen lösning

  • ARJ Security ansåg att ACTpro-åtkomstkontrollsystemet var den perfekta lösningen.
  • Efter de första diskussionerna insåg man att ACTpro-åtkomstkontrollsystemet genom en installation av ACTpro Mifare-läsare smidigt kunde integreras med det kontantlösa betalningssystemet som redan fanns. 
  • Detta skulle ge Atkins en lösning med ett kort för åtkomstkontroll och kontantlös försäljning och därmed minska löpande kostnader och administration.   

Installatör

ARJ Security arbetar med en rad inhemska och kommersiella kunder från företag, skolor, välgörenhetsorganisationer och stora myndigheter från kontoret i Bristol. Besök: www.arj-security.co.uk.