Sammandrag

Fitness Worlds byggnader är utformade för att vara tillgängliga och säkra platser där medlemmarna kan träna. Företaget prioriterar säkerhet, och det är mycket viktigt att se till att endast behöriga medlemmar och medarbetare kan gå in i byggnaden.

Tillhandahållen lösning

  • Den inbyggda flexibiliteten i Vanderbilts SPC-intrångslarmsystem innebar att det kunde användas i samtliga Fitness World-anläggningar. Dessutom kan det även konfigureras på nytt och utvidgas vid behov för att klara ändringar i gymmens layout.
  • För att minska potentiellt störande och dyra falsklarm har SPC omfattande automatiska och manuella funktioner för händelseverifiering. Som en ytterligare hjälp till pålitlig drift har alla enheter integrerade reservkraftkällor. 
  • SPC-systemet är anslutet via Ethernet till SPC Manager-programvaran. SPC Manager stöder upp till 1 000 SPC-paneler var som helst i världen och ger övervakning i realtid av installerade system och möjlighet att ändra användarinställningarna för flera system samtidigt med ett enda kommando. 
  • SPC kan integreras med ett bredare sortiment av gränssnittsalternativ, och Fitness World valde Vanderbilts exklusiva SPCK623.100 LCD Comfort Keypad med grafisk display, kortläsare och ljud. 
  • Framför allt kan alla anläggningar tack vare SPC vara öppna för medlemmarna före och efter att personalen börjar och avslutar sina arbetsdagar. Larmet kan till exempel programmeras så att det stängs av automatiskt kl. 4.30 och slår på ljus, musik och tv-apparater. Viktigast är att byggnaden mellan denna tid och tills personalen börjar arbeta fortfarande är säker tack vare säkerhetsfunktionerna i SPC.