Sammandrag

Med planer om att utvidga The Ritz kan personalingångar ofta uppfattas som ett lätt alternativ för att få obehörigt tillträde till hotell. Man behövde ett passerkontrollsystem som klarar den ökade mängden personal och minimerar risken för brott inom hotellet. Även olika säkerhetsnivåer beroende på område behövdes.

Tillhandahållen lösning

  • För att åtgärda detta placerades ACTpro-X 1040-närhetsläsare vid alla personalingångar, där medarbetarna måste använda sina kort för att ta sig in i och ut ur byggnaden.
  • När kortet har lästs visas en bild av kortinnehavaren på skärmen i säkerhetskontrollrummet, där säkerhetspersonalen visuellt kan kontrollera att personen är kortinnehavaren. 
  • Om en person som tidigare uteslutits ur systemet försöker ta sig in i byggnaden stoppas åtkomsten. Säkerhetsteamet får omedelbart ett larm så att de kan vidta åtgärder.