Sammandrag

ICTS installatörer ombads säkra hangaren, särskilt beträffande uppdelningen mellan marksida och luftsida, och säkerställa att ingen går in i hangaren medan huvuddörrarna är öppna. Den stora utmaningen i Diamond Hangar var att säkra huvuddörrarna. Eftersom dörrarna är över 40 m breda och 40 m höga var kabeldragning inte möjlig. 

Tillhandahållen lösning

  • Man utvecklade en lösning där mikrovågssändare och mottagare användes för att kommunicera med ACTpro 4000 på vardera hangardörr. 
  • Lösningen har visat sig fungera under alla förhållanden, både när dörrarna är öppna och stängda. Om mottagarna blockeras av en flygplansstjärt lagrar ACTpro 4000 hela åtkomstbehörighetsdatabasen och fortsätter fungera normalt.
  • Komplexets huvudingång använder en dörrpost med två höjder och två ACTentry V-IP-paneler samt en bom som styrs med ACTpro 4000. Programvaran är installerad på flera datorer runt på platsen och ersätter bemannade vaktposter dagtid.

Installatör

ICTS har skyddat människor och egendom inom transportsektorn samt den offentliga och privata sektorn i över 30 år. ICTS är en pålitlig säkerhetspartner som erbjuder erkänt professionella tjänster, stark affärsetik och långsiktig stabilitet. Besök: www.ictseurope.com.