Inbrottslarm

Ett inbrottslarm är idag en självklarhet på de flesta företag och förvaltningar. Omnis kan installeras för ett mycket stort antal larmsektioner och larmområden. Möjligheten att styra larmfunktioner i Omnis är helt flexibelt. Förutom alla standardfunktioner i ett inbrottslarm går det att ställa in många tilläggsfunktioner som helt automatisk tillkoppling och frånkoppling, manövrering med kort, kod eller kort + kod. Det finns även möjlighet att låta logikvillkor styra fördröjningar, förreglingar, tillträde och larmmanövrering. Genom att ansluta en GSM-modul eller mailserver till systemet kan man även få detaljerade larmbesked i klartext till t.ex. sin mobiltelefon. Omnis klarar de flesta typer av larmöverföring.

Passerkontroll

Att bara släppa in behöriga på arbetsplatsen är viktigt för såväl den egna personalens säkerhet som för företagets. Med Omnis slipper man osäkerheten med nycklar som kommer på drift. Istället använder de behöriga kort. Skulle något kort komma på avvägar så kan det enkelt spärras ut. Omnis kan anpassas och lämpar sig för alla typer av anläggningar. Allt ifrån enstaka dörrar till högsäkerhetsanläggningar med tusentals dörrar och användare. Ett brett utbud av läsare innebär stora valmöjligheter. Man kan välja att öppna dörrar och manövrera larmet med kod, magnetkort eller beröringsfria kort. I systemet finns även en funktion för produktion av passerkort, vilket ger en enkel och ekonomisk kort hantering.

Videoövervakning

Med videoövervakning erbjuds unika möjligheter att förebygga, förhindra och följa upp händelser. I Vanderbilt Omnis är det möjligt att integrera system för videoövervakning. Utlöst inbrottslarm eller brandlarm, ogiltigt kort/kod etc styr vald kamera för inspelning av bilder före, under och efter utlöst larm. Via rapporter eller grafisk bild kan händelseförloppet direkt spelas upp i Vanderbilt Omnis och man får en direkt tidssynkronisering mellan larmhändelse och bild. Sökning kan även ske via tid/datum, händelse, aktivitet eller rörelse. Detta innebär maximal flexibilitet och man kan fokusera på den ökade säkerhetsberedskap som kan behövas vid olika tider. Videoövervakningssystem integrerat med Vanderbilt Omnis kan snabbt upptäcka och undersöka händelser som avviker från mönstret, och lämpar sig därför väl för att kontrollera ett stort antal kameror. Med ett system för videoövervakning går det att ha överblick över alla kameror direkt via sin PC oavsett var i världen/landet som de är placerade.

Brandvarning

Brandvarning utnyttjar systemets struktur för att informera och skydda person och egendom. Vanderbilt Omnis innehåller funktioner för utrymningslarm vid brand och branddörrstängning. Dessutom kan alla, eller valbara, dörrar öppnas eller stängas vid brand, hissar stängas av och ventilationsanläggningen stänga av luftflödet. Brandvarning bör ej förväxlas med ett traditionellt brandlarm, men Vanderbilt Omnis är en perfekt lösning när det finns krav på utrymningslarm och/ eller branddörrstängning. Om brandvarning används i Omnis-systemet ingår möjligheten att identifiera adresserbara sektioner och passivisering av detektorer från larmgrafiken i PC.