Passerkontroll

Vanderbilt utvecklar passerkontroll avsedd att vara mycket mer än bara en reglering av vem som går vart och när. Nu erbjuder vi verktyg som inte bara förhindrar hot från inkräktare utan även skyddar personalen medan den skapar värdefull affärsinformation.Vi samarbetar med dig för att uppfylla kort- och långsiktiga mål med den skalbara passerkontrollen som hör till dagens konvergerande säkerhetslandskap. Med våra produkter kan slutanvändarna göra allt från att neka åtkomst till en dörr till kontrollerad låsning i nödsituationer och automatiskt skydd av ensamma arbetare.Vanderbilt sammanför sektorer och har utvecklat värdens första verkligt integrerade molnbaserade passerkontroll och VMS tillgängliga för installatörer i form av en tjänstemodell som skapar återkommande intäkter. Vi har rätt elektronisk nyckelteknik oavsett storlek eller komplexitet, med allt från enkla dörrläsare till företagsomfattande övervakning av rörelser och beteenden.