Ansökan Till Partnerprogrammet Aspire

Vanderbilt/Comnet har åtagit sig att stödja dig i ditt arbete att utvidga din säkerhetsverksamhet samtidigt som du utvecklar en banbrytande portfölj av produkter och system. Partnerskap innebär att man vårdar sin tillväxtpotential och prioriterar sitt resultat så att summan av ansträngningarna vida överstiger vad vi individuellt hade kunde uppnå. Därför har vårt program skräddarsydda förmåner som är avsedda att vårda dina ambitioner att nå toppen tillsammans med oss.

Partnerprogrammet Aspire erbjuder tre nivåer av medlemskap: Registrerad, Silver eller Guld, antingen som en distributör eller en integrationspartner. När din ansökan har behandlats och accepterats av Vanderbilt så kommer du att få ett välkomstpaket och samtliga förmåner som är kopplat till din medlemsnivå. Genom att gå med i programmet på Registrerad nivå kommer du redan där att få det där lilla extra som ofta är utgångspunkten för att kunna uppnå tillväxt och resultat.

Partnerkrav

Våra partners är skyldiga att uppfylla en försäljningsstandard och en utbildnings-/certifieringsstandard för Vanderbilt/Comnet. Vanderbilt/Comnet tittar noga på varje ansökan och utvärderar dem med hjälp av ett poängsystem för nivåerna Silver och Guld. Nedan finner du vad minimikraven är för varje nivå. För att avancera eller stanna kvar på en viss partnernivå måste följande krav uppnås.

För nuvarande så täcker inte vårt program ACT eller vår nordamerikanska verksamhet på det här området (varken portfölj- eller kunder kundvis).

Allmänna krav

  • Programmet är öppet för återförsäljare och installatörer som lägger sina beställningar direkt hos oss eller hos en av Vanderbilts/Comnet certifierade återförsäljare
  • Partnern bör arbeta med fler än en slutkund

Registrerad partner

  • En årsomsättning på minst 20 000 EUR (Vanderbilt produkter) krävs
  • Partnern måste uppvisa god betalningsförmåga hos Vanderbilt eller hos en certifierad distributör
  • Partnern behöver underteckna ett sekretessavtal med Vanderbilt

Silver-/guldpartner

  • Det finns ett lägsta årligt omsättningskrav kopplat till dessa nivåer. Vänligen kontakta ditt lokala Vanderbilt/Comnet försäljningskontor för mer information.
  • Det krävs ett minsta antal certifierade ingenjörer/försäljningspersonal i förhållande till storleken på ditt företag
  • En årlig försäljnings och marknadsföringsplan ska lämnas in
  • Partnern behöver underteckna ett sekretessavtal med Vanderbilt
  • En första företagsutvärdering kommer att genomföras av din Vanderbilt/Comnet kontoansvarige för att justera poängsystemet. Sedan kommer en årlig företagsöversyn att upprepas i slutet av varje kalenderår.

Observera att Vanderbilt/Comnet förbehåller sig rätten att ändra ovanstående krav när som helst; dessa ändringar meddelas skriftligen (antingen via e-mail eller vanlig post) och de träder i kraft omedelbart efter meddelandet. Det är ditt ansvar att granska och ta del av ändringarna. Om du inte samtycker med de kommande ändringarna ombeds du att utöva din rätt att avsluta ditt deltagande i programmet (se nedan).

Att ansluta sig till partnerprogrammet ASPIRE

Att ansluta är lika lätt som att räkna till tre... fyll bara i ansökningsblanketten nedan, acceptera våra villkor och skicka iväg.