28 Jan 2019

Bättre än på film: Vanderbilts seismiska detektorer

Hollywood kan ha förhärligat kupper med klassiska filmer som Die Hard, Heat, Oceans 13, The Italian Job, and The Town. Men har du någonsin intresserat dig för den teknik som skyddar finansinstitut mot sådana incidenter i verkliga livet?

Till exempel titta på vetenskapen och tekniken bakom Vanderbilts utbud av seismiska detektorer. Dessa är speciellt utformade för dygnet runt-övervakning av kassaskåp, uttagsautomater, nattinsättningar, kassavalv och modulära valv. De har utvecklats med immunitet mot falsklarm och är optimerade för installation på stål, betong och syntetiskt kompositmaterial.

Så, vad exakt är det medSeismiska detektorer som gör det mer fascinerande än när Bruce Willis kryper runt i en ventilationslucka och försöker hindra internationella terrorister från att bryta sig in i ett valv? Det är här verklig vetenskap och teknik som visar sig vara långt mer spännande.

Alla kända typer av inkräktarattacker genererar unika vibrationsmönster. Alla inbrottsverktyg, oavsett om det är borrar, gasskärare eller sprängämnen, producerar särskilda mekaniska vibrationer, vilket ger den ett unikt akustiskt fingeravtryck. De akustiska fingeravtryckens timing, frekvens och amplitud används för att omvandla mekaniska och termiska vibrationer till elektriska signaler. När den Seismiska detektorns bimorfsensor upptäcker buller eller vibrationer, analyseras deras karakteristiska värden precist med en Senstec-digitalsignal, baserat på unika algoritmer som utvecklats och jämförts med olika hotprofiler för att avgöra om ett larm ska utlösas.

Frekvensen i dessa signaler mäts sedan och kontrolleras mot kända attacker för att avgöra om ett larm skall utlösas eller ej. På så sätt kommer inte ”rutinljud” - såsom trafik eller elektromagnetiska störningar som gör att strukturburet ljud sprids genom skyddande struktur - orsaka falsklarm. Så om t.ex. en 18-hjulig lastbil dundrar förbi på gatan, inget larm. Men om en tjuv med en termisk lans försöker bränna sig igenom stålkapslingen, då får han stora problem.

Dessa strukturburna vibrationer, som orsakas av även de mest subtila attackerna, kan upptäckas i ett tidigt skede och när de upptäcks, utlöses ett larm vid upprepade tillfällen för att ge gott om tid för ingripande innan inkräktaren har lyckats få tillgång till värdesaker eller orsaka allvarliga strukturella skador.

Så Ben Affleck kanske inte springer runt i nunneklädsel med en M16 automatkarbin, men den vetenskap och teknik som finns mot dessa framtida hot i verkliga livet är absolut att räkna med.